Marathon BB Tour Login
image

Základné info

Marathon BB Tour je seriál podujatí so spoločným vyhodnocovaním na sezónnej báze. Patria doň preteky organizované Marathon BB Teamom a spriatelené podujatia.

V sezóne 2017 sú to tieto akcie športového kalendára:

Systém hodnotenia Marathon BB Tour pre sezónu 2017:

Do poradia bude zaradený pretekár, ktorý sa zúčastní aspoň 6 z 10 podujatí.

Započítané budú body zo všetkých pretekov.

Marathon BB Tour pozná 2 kategórie - muži a ženy.

Dosiahnuté časy na jednotlivých podujatiach budú pre potreby hodnotenia Marathon BB Tour prepočítavané pomocou koeficientov WMA age grading tables.

Na základe takto prepočítaných hodnôt bude zostavené poradie v jednotlivých kategóriách.

Priebežné a celkové poradie bude zverejnené na www.marathonbb.com v sekcii Marathon BB Tour.

Po skončení ročníka bude slávnostne dekorovaných šesť najlepších žien a šesť najlepších mužov.

 

Podľa dosiahnutého umiestnenia budú jednotlivým pretekárom pridelené body nasledovným spôsobom:

poradie

body

poradie

body

poradie

body

poradie

body

1

100

21

59

41

39

61

19

2

95

22

58

42

38

62

18

3

90

23

57

43

37

63

17

4

85

24

56

44

36

64

16

5

80

25

55

45

35

65

15

6

78

26

54

46

34

66

14

7

76

27

53

47

33

67

13

8

74

28

52

48

32

68

12

9

72

29

51

49

31

69

11

10

70

30

50

50

30

70

10

11

69

31

49

51

29

71

10

12

68

32

48

52

28

72

10

13

67

33

47

53

27

73

10

14

66

34

46

54

26

74

10

15

65

35

45

55

25

75

10

16

64

36

44

56

24

76

10

17

63

37

43

57

23

77

10

18

62

38

42

58

22

78

10

19

61

39

41

59

21

79

10

20

60

40

40

60

20

80+

10