Výsledné poradie 2015 Login
image

Výsledné poradie 2015

Upozornenie: v zmysle pravidiel Marathon BB Tour sa do výsledného bodovania sa započítajú len tí pretekári, ktorí absolvovali najmenej 5 podujatí v bodovaných kategóriách.

Výsledná štatistika bodovaných účastníkov Marathon BB Tour 2015

výsledné poradie 2015