Kalendár bodovaných podujatí 2019

Kalendár bodovaných podujatí 2019

SOFTIP Trojkráľový večerný beh
6.1.2019

ADRIM Nemčiansky beh
1.5.2019

Banskobystrický maratón
8.6.2019

Kordícky Extrém
20.7.2019