ROTARY Polmaratón Login
image

ROTARY Polmaratón

STEFE MinimaratónROTARY PolmaratónMaratónURPINER štafeta7 na kolieskachINLINE polmaratónHANDBIKE polmaratónKOLOBEŽKY polmaratónBAREFOOT polmaratónMSR MO SR

Všeobecné informácie

Kedy, kde, kadiaľ

Majstrovstvá SR a ČR

samostatne vyhodnotíme

Koľko a čo za to

Zľavy, štartovný balíček

Registrácia a prezentácia

Termíny a upozornenia

Trať, štart, cieľ

čo vás čaká a neminie

Servis na trati

Občerstvenie, zdravotná služba

Meranie časov

Limity a obmedzenia

Účastnícke tričko

Jedinečné za jedinečnú cenu

Odmeny a ceny

Vyhlásenie, žrebovanie

Kategórie

Podľa veku a pohlavia

Klub verných

oceňujeme vernosť

Maratónske Expo a vodiči

Expo, vodiči

Charita

1 Euro na charitu

Štartová listina

Štartová listina

Nezabudni vytlačiť

Súhlas a prehlásenie

Meranie časov:   

Časy budú merané pomocou čipov, bez elektronického čipu nemôže byť výkon ohodnotený a zapísaný. SMS servis pre každého účastníka, ktorý správne uvedie svoje mobilné telefónne číslo.

Výsledky: 

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov bude o 23:00. Výsledky budú dostupné po skončení podujatia a na internetovej stránke www.marathonbb.com, pretekári budú zoradení podľa času od štartového výstrelu po prekročenie cieľa.

Časový limit:

3 hodiny
Účastník, ktorý nestihne v limite dobehnúť do cieľa, môže byť zastavený rozhodcom a stiahnutý z trate. V prípade, že účastník dobehne do cieľa po limite, bude mať vo výsledkovej listine DNF.

Účastnícky limit: 

1000 účastníkov

Vekový limit: 

16 rokov (rok narodenia 2002 a starší)

Pri účastníkoch do 18 rokov (rozhodujúci je vek účastníka v deň pretekov) je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

 


                                

 

Organizátori

Marathon Banska Bystrica, s.r.o.
www.marathonbb.com
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica,
+421918 555 080
917 555 508
info@marathonbb.com

Doprava

Autom, autobusom:
cesta č.66, E77 smer z Maďarska
cesta D3 smer z Bratislavy
cesta č.59, E77 smer z Poľska

Registrácia

Registrujte sa ihneď

Prezrieť

Mapa trate

Pozrieť mapu trate

Prezrieť

Program

Sprievodné podujatia

Prezrieť

Fotogaléria

Foto

Prezrieť