ROTARY Polmaratón Login
image

ROTARY Polmaratón

STEFE MinimaratónROTARY PolmaratónMaratónURPINER štafeta7 na kolieskachINLINE polmaratónHANDBIKE polmaratónKOLOBEŽKY polmaratónBAREFOOT polmaratónMSR MO SR

Všeobecné informácie

Kedy, kde, kadiaľ

Majstrovstvá SR a ČR

samostatne vyhodnotíme

Koľko a čo za to

Zľavy, štartovný balíček

Registrácia a prezentácia

Termíny a upozornenia

Trať, štart, cieľ

čo vás čaká a neminie

Servis na trati

Občerstvenie, zdravotná služba

Meranie časov

Limity a obmedzenia

Účastnícke tričko

Jedinečné za jedinečnú cenu

Odmeny a ceny

Vyhlásenie, žrebovanie

Kategórie

Podľa veku a pohlavia

Klub verných

oceňujeme vernosť

Maratónske Expo a vodiči

Expo, vodiči

Charita

1 Euro na charitu

Štartová listina

Štartová listina

Nezabudni vytlačiť

Súhlas a prehlásenie

Rotary dištrikt 2240 tvoria v súlade s jednotnými zásadami Rotary International od roku 1999 všetky Rotary kluby pôsobiace na území ČR a SR.

Rotary Dištrikt 2240 je medzinárodná nevládna organizácia s pôsobnosťou na území ČR a SR. Rotary kluby sa na vedení dištriktu podieľajú prostredníctvom svojich zástupcov. Najvyšším orgánom je Dištriktná konferencia.

Morálne hodnoty rotariánskeho spoločenstva sú pre všetkých českých a slovenských rotariánov vyjadrené heslom, ktoré znie: "Dignitatis memores ad  optima intenti".

V roku 2018 prvýkrát v rámci polmaratónu vyhodnotíme najlepších členov klubu Rotary. Do tejto samostatnej kategórie sa môže prihlásiť každý, kto je členom ktoréhokoľvek klubu Rotary v rámci celej Českej a Slovenskej republiky. Podmienkou je uvedenie klubu "ROTARY" pri prihlasovaní.

Organizátori

Marathon Banska Bystrica, s.r.o.
www.marathonbb.com
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica,
+421918 555 080
917 555 508
info@marathonbb.com

Doprava

Autom, autobusom:
cesta č.66, E77 smer z Maďarska
cesta D3 smer z Bratislavy
cesta č.59, E77 smer z Poľska

Registrácia

Registrujte sa ihneď

Prezrieť

Mapa trate

Pozrieť mapu trate

Prezrieť

Program

Sprievodné podujatia

Prezrieť

Fotogaléria

Foto

Prezrieť