Kompava Metflex Login

Kompava Metflex

22.3
2016
Marathon BB

Kompava Centrum Metflex je prispôsobené svojou vybavenosťou a odbornosťou na najvyššom stupni kvality pre športovcov, aktívnych ľudí, ktorí vyznávajú zdravý životný štýl, pre tých, ktorí chcú upraviť svoju hmotnosť a zmeniť svoj doterajší spôsob života.
Je vybavené najmodernejšími diagnostickými prístrojmi, ktorých cieľom je poskytnúť klientovi čo najpresnejšie dáta nevyhnuté pre správne nastavenie jeho tréningového a nutričného plánu, telesnej výkonnosti ako i informáciu o reakcii organizmu na záťaž.
Záťažové i diagnostické vyšetrenia odhalia trénovanosť športovca, jeho metabolické nastavenie, závislosť na glukóze, toleranciu k výživovým zmenám, určia ekonomiku práce transportného systému. Odhalíme zóny aktívneho spaľovanie energetických zdrojov, schopnosti ako získavať energiu pre mozog a svaly, potenciál a stresovú odolnosť.
Záťažové meranie odhalí telesnú výkonnosť aktívneho športovca, pomôže pri skvalitňovaní tréningu, výživy, napovie možnosti fyzického rozvoja, pohybové schopnosti, potenciál, metabolickú flexibilitu ako i stav ciev a stresové zaťaženie. Určí kapacitu transportného systému pre O2 a využitie AP a ANP v závislosti od športovej aktivity.
Upravíme životný štýl, pripravíme na mieru výživové programy, zmeriame kondíciu a základné parametre. Zistíme, aké zdroje energie telo najviac využíva a nastavíme organizmus na maximálne využívanie energie z tukových zásob. Určíme ako pracovať na svojom zdraví, ako poznať svoj organizmus a dosahovať lepšie parametre.

Pondelok | 8.00-16.00 hod.
Utorok | 8.00-16.00 hod.
Streda | 8.00-16.00 hod.
Štvrtok | 8.00-16.00 hod.
Piatok | 8.00-16.00 hod.
Diagnostika mimo pracovných hodín len na objednávku.
http://kompava-metflex.sk

 
 
 

 

kategórie